head-centrs

Latvijas studentu korporācijas


Lettonia
Rūpniecības iela 4a, Rīga, LV-1010
67323000 lettonia.lv
19.02.1870 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)
zaļš • zils • zelts
Vitam, salutem, veritatem (Dzīvei, labklājībai un patiesībai) • Acti labores jucundi (Padarītie darbi patīkami)
Fraternitas Arctica
Tērbatas iela 28, Rīga, LV-1011
arctica.lv
07.11.1880 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
zelts • melns • sarkans
deķelī: melns • zelts • sarkans
P.C.T. (Рцы Слово Твёрдо) ("turi doto vārdu", vai "vīrs un vārds").
Selonija
Stabu iela 17, Rīga, LV-1011
67273303 selonija.lv
24.11.1880 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
zaļš • balts • sarkans
Draugam Tēvijai • Virtute et Fide (Stiprība un uzticamība)
Lettgallia
Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1009
lettgallia.org
08.02.1899 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)
zaļš • melns • balts
Per aspera ad astra (Caur ērkšķiem pie zvaigznēm) • Labor et fidelitas (Darbs un uzticība)
Talavija
Lāčplēša iela 28, Rīga, LV-1011
67286872 talavija.lv
14.12.1900 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
balts • zaļš • zelts
Talavija Roku rokā • Darbs ceļ viru
Fraternitas Lettica
Lāčplēša iela 5, Rīga, LV-1010
67331469 lettica.org
20.10.1902 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
zils • zaļš • zelts
Scientia pro patria (Zinātne tēvzemei)
Latvia
Šarlotes iela 3, Rīga, LV-1001
67362189 latvus.lv
17.02.1917 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)
sarkans • zils • zelts
Pro Latvia (Latvijai) • Virtutes Bonos Dies Viventi Faciunt
Ventonia
Filozofu iela 9, Jelgava, LV-3001
63080219 ventonia.lv
21.11.1917 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)
zils • balts • zaļš
Draugam, godam, taisnībai
Tervetia
Tērbatas ielā 28-7, Rīga, LV-1011
67281373 tervetia.lv
30.04.1922 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
oranžs • sudrabs • zils
Visu par Latviju, Visi viens
Beveronija
Ģertrūdes iela 30-20, Rīga, LV-1011
beveronija.lv
04.05.1922 - Rīga, Latvija (Tērbatas u!)
violets • zelts • zils
deķelī: violets • zils • zelts
Zinātne zīmē pilnības augstumus! • Brālība veido tautas spēkus!
Philyronia
Jelgavas iela 63, Rīga, LV-1004
philyronia.lv
07.07.1924 - Liepāja, Latvija (Tērbatas u!)
brūns • zaļš • zelts
Vera amicitia - decus vitae (Īsta draudzība – dzīves skaistums) • Darbs, griba, pienākums
Fraternitas Metropolitana
Kalpaka bulv. 11, Rīga, LV-1010
67333187 metropolitana.lv
06.10.1924 Pēterburga, Krievija (Tērbatas u!)
zelts • violets • zaļš
Vienotiem spēkiem par godu, draugu, tēvzemi
Fraternitas Vesthardiana
Stabu ielā 62, Rīga, LV-1011
facebook.com/fraternitas.vesthardiana
08.10.1924 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
pelēks • sarkans • zelts
deķelī: pelēks • zelts • sarkans
Tautas slava - paša gods • Būt vai nebūt
Fraternitas Academica
Baznīcas iela 45-37, Rīga, LV-1010
67323000 academica.lv
04.02.1925 - Rīga, Latvija (Tērbatas u!)
melns • gaiši zaļš • zelts
Tautai un tēvijai! • Amicus optima vitae possessio (draugs dzīves labākais ieguvums)
Fraternitas Lataviensis
Aldaru iela 7, Rīga, LV-1050
67224701 lataviensis.lv
16.09.1926 - Rīga, Latvija (Tērbatas u!)
melns • balts • zelts
Pro patria, lustitia, honore! (Par tēvzemi, taisnīgumu, godu)
Patria
Stabu iela 32, Rīga, LV-1011
67273008 patria.lv
20.09.1926 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
gaiši oranžs • zaļš • zelts
Par draudzību un darbu, par Tēvijas brīvi • Fidei et veritati (Ticība un patiesība, jeb "Kur uzticību patiesībai rada, Tur ceļi zelta vienoti mūs vada".)
Fraternitas Livonica
Veru iela 6, Rīga, LV-1010
frlivonica.lv
29.10.1926 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)
gaši zils • violets • zelts
Lūzti, bet neliecies • Vīrs un vārds
Vendia
Ausekļa iela 3, Rīga, LV-1010
67323000 pk.lv
20.03.1927 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
zaļš • brūns • zelts
cerību un pienākumu teic, tēvzemes mīlestību sveic, zeltam līdzīgi lai mirdz mūsu gods
Lacuania
Lejas iela 7, Rīga, LV-1013
lacuania.lv
07.12.1927 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)
zils • melns • zelts
Vires unitae agunt (vienībā spēks)
Fraternitas Imantica
Kungu iela 8, Jelgava, LV-3001
63081070 imantica.lv
18.02.1947 - Pineberga, Vācija (Rīgas u!)
sarkans • zelts • balts
Scientiae, populo, patriae! (Zināšanas, cilvēki, tēvzeme!) • Svešumā tēvzemei! • Lai zobens nesarūs!
Gersicania
Blaumaņa iela 5, Rīgā, LV-1011
67281010 gersicania.lv
14.03.1947 - Pineberga, Vācija (Rīgas u!)
balts • violets • zaļš
Amicus amico, omnia patriae (draugs draugam, viss tēvzemei) • Ver sirdi draugam, klusē svešiniekam, Kalpo zinātnei, lej asinis tēvzemei
Fraternitas Cursica
Ausekļa iela 3, Rīga, LV-1010
fraternitascursica.lv
07.05.1947 - Pineberga, Vācija (Tērbatas u!)
melns • zelts • zils
Darbi taisnībai, uzticība draugam, zobens tēvzemei
Fraternitas Vanenica
Artilērijas iela 54, Rīga, LV-1009
67297308 vanenica.lv
20.06.1947 - Pineberga, Vācija (Rīgas u!)
zaļš • sarkans • sudrabs
Tēvijai, pienākumam, draudzībai • Veritati, humanitati, virtuti (Patiesība, cilvēce, tikums)

Latvijas studenšu korporācijas


Daugaviete
Stabu iela 14, Rīga, LV-1011
67289107 daugaviete.lv
06.09.1921 - Rīga, Latvija
violets • zaļš • zelts
Pars pro toto! (Viena par visām!) • Par taisnību, daiļumu un visu cēlu! • Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!)
Gundega
Pērnavas iela 54-16, Rīga, LV-1009
gundega.lv
29.11.1923 - Rīga, Latvija
zaļš • zils • sudrabs
Dailei, tautietei • In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. (Nepieciešamās lietās - vienprātība, neizšķiramās - brīvība, visās lietās - mīlestība!)
Dzintra
Kr.Valdemāra iela 67-12 Rīga, LV-1013
dzintra.lv
20.05.1924 - Rīga, Latvija
oranžs • zaļš • gaiši zils
Fidei et veritati (ticība un patiesība)
Imeria
Pulkv. Brieža iela 8-9, Rīga, LV-1010
67334558 imeria.lv
20.05.1924 - Rīga, Latvija
brūns • zils • zelts
Tautietei - zinātnei • Viena par visām un visas par vienu!
Selga
Kr. Barona iela 49-19, Rīga, LV-1011
selga.lv
17.02.1927 - Rīga, Latvija
dzeltens • zils • sudrabs
Veido sevi Tēvijai, darbam, dailei, zinātnei!
Gaujmaliete
Rūpniecības iela 9, dzīv. D, Rīga, LV-1010
gaujmaliete.lv
22.03.1927 - Rīga, Latvija
balts • zils • zelts
Skaidru sirdi, modru garu • Cordi, animae, intellectui (Sirdij, dvēselei, prātam) • Anima candidissima, gratia jucundissima, humanitas profundissima (Dvēsele visbaltākā, piemīlība vispatīkamākā, cilvēcība visdziļākā)
Varavīksne
Baznīcas iela 39-2a, Rīga, LV-1011
varaviksnes.lv
25.11.1927 - Rīga, Latvija
zils • zelts • violets
Darbam, dailei, vienībai • Vitam impendere vero (Dzīvi veltīt patiesībai)
Sororitas Tatiana
Pulkv. Brieža iela 8-9, Rīga, LV-1010
67334558 sororitastatiana.lv
17.01.1932 - Rīga, Latvija
gaiši zaļš • zils • sarkans
Pro veritate, cultura et unitate (Par taisnību, kultūru, vienību. )
Aurora
Ventspils iela 10-1, Kuldīga, LV-3301
spk.lv
08.05.1933 - Rīga, Latvija
zelts • zils • purpurs
Vienoti Tēviju ziedonī celt • Censonēm ilgoties nepabeigt, ar darbu zinību kalngalos steigt
Spīdola
Dzirnavu iela 34a-5, Rīga, LV-1010
spidolas.lv
11.03.1947 - Pineberga, Vācija
zelts • violets • balts
Tēvzemei, zinātnei un dailei • Mainīgā, mainies uz skaidrību • Concordia nostra perpetua sit (Lai mūsu vienprātība būtu mūžīga)
Zinta
Artilērijas iela 54, Rīga, LV-1009
zintas.lv
21.04.1947 - Pineberga, Vācija
zils • melns • zaļš
Vitam impendere vero (Dzīvi virzīt uz patiesību)
Staburadze
Kr.Barona ielā 33/35-10
staburadzes.lv
02.09.1947 - Minhene, Vācija
Latvijas karoga sarkans • sudrabs • tumši zils
Patriae, fidei, perseverantiae (Tēvzemei, uzticībai, izturībai)
Līga
Anniņmuižas bulvāris 28-33,Rīga, LV-1067
music.lv/liga
04.03.1928 - Rīga, Latvija
brūns, sārts, zelts
Par mākslu, draudzeni un tēviju

Igauņu studentu un studenšu korporācijas


Vironia
Tallinā un Tērbatā, Igaunija
Tallinā: Uus 28-14, 10111
Tērbatā: Lai 30, 51005
Tallinā: (+372) 6444379
Tērbatā: (+372) 7441286
vironia.ee
26.11.1900, Rīga
violets • melns • balts

Fraternitas Estica
Vanemuise 54, 50410 Tērbata, Igaunija
cfe.ee
09.05.1907, Tērbata
zils • zaļš • balts
Sakala
Veski 69, 50409 Tērbata, Igaunija
sakala.ee
14.11.1909, Tērbata
zils • violets • balts
Ugala
J. Kuperjanovi 16, 50409 Tērbata, Igaunija
(372) 7427129 korpugala.ee
28.10.1913, Tērbata
melns • zils • balts
Rotalia
Tallinā un Tērbatā, Igaunija
Tallinā: Lossi plats 4-5, 10130
Tērbatā: Tähe 3, 51010
Tallinā: (+372) 6411505 •
Tērbatā: (+372) 7343970
rotalia.ee
10.11.1913, Pēterburga
zils • melns • zaļš
Fraternitas Liviensis
Tallinā un Tērbatā
Tallinā: A. Weizenbergi 10/1-6, 10150
Tērbatā: Jakobi 52, 51005
Tallinā: (+372) 6210660
Tērbatā: (+372) 7423476
liviensis.ee
28.01.1918, Tērbata
violets • zaļš • balts

Leola
Tatari 12, 10116, Tallina, Iguanija
(+372) 6104112 leola.ee
16.10.1920, Tallina
violets • dzeltens • balts
Revelia
Tallinā un Tērbatā
Tallinā: Raekoja plats 16 II korrus, 10146
Tērbatā: Veski 45, 50409
Tallinā: (+372) 58467578
Tērbatā: (+372) 7480155
revelia.ee
03.12.1920, Tērbata
zaļš • melns • balts

Tehnola
Pikk tn 29a, 10133 Tallina, Igaunija
tehnola.ee
23.10.1921, Tallina
melns • zaļš • balts
Fraternitas Tartuiensis
Jaani 20, 51007, Tērbata, Igaunija
(372) 7421919 tartuensis.ee
27.03.1929, Tērbata
zaļš • balts • violets

Filiae Patriae
W. Struve 4, 51003, Tērbata, Igaunija
(+372) 7427147 cfp.ee
27.10.1920, Tērbata
balts • sarkans • zaļš

Indla
Tähtvere 4, 51006, Tērbata, Igaunija
(+372) 7442392 indla.ee
07.03.1924, Tērbata
ķiršbrūns • balts • zaļš
Lembela
Raekoja plats 16, 10146, Tallina, Igaunija
(+372) 6805641 lembela.ee
12.10.1924, Tērbata
bēšīgs • zaļš • violets

Amicitia
Kastani 65, 50410 Tērbata, Igaunija
(+372) 7343567 amicitia.ee
21.11.1924, Tērbata
ceriņlillā • zaļš • zelts
Sororitas Estoniae
Tallinā un Tērbatā, Igaunija
Tallinā: Sõle 9-38, 10614 • Tērbatā: Lai 6, 51005
Tērbatā: (+372) 58972092
sororitasestoniae.ee
16.03.2011 Tallina, Igaunija
balts • rozā • melns

Citu valstu studentu un studenšu korporācijasVācu korporācijas

Curonia Goettingensis
Gētingene, Vācija
lexikon.freenet.de
08.09.1808 Tērbata, Igaunija •
01.08.1959 pārdibināta Gētingenē, Vācijā
zaļš • zils • balts

Concordia Rigensis
Tarpenbekstraße 140, 20251, Hamburga, Vācija
(+040) 4803308
elegantsolutions.de/concordiarigensis
29.11.1869 Rīga, Latvija
zils • zelts • sarkans
Fraternitas Dorpatensis
Hesseloher St 13, 80802, Minhene, Vācija
(+49) 89345030 fdm.org
16.12.1948 Minhene, Vācija
balts • melns • balts

Poļu korporācijas

Konwent Polonia
Aleja Niepodległości 676 Sopota, Polija
konwentpolonia.pl
1828. Tērbata, Igaunija
sarkans (amaranthus) • zils • balts

Arkonia
ul. Koźla 10, 00-228, Varšava, Polija
arkonia.pl
09.05.1879. Rīga, Latvija
zils • balts • zaļš
Welecja
Obrońców Tobruku 21B Varšava, Polija
welecja.pl
05.1883 Rīga
zaļš • sudrabs • zils

Lauda
Wita Stwosza 73 lok. 26 80-308 Gdaņska, Polija
korp-lauda.pl
03.05.1928 Kauņa, Lietuva
zils • balts • sarkans