Aktīvais konvents
Seniors: com! Jāzeps Gribusts
Viceseniors: com! Toms Babincevs
Sekretārs: com! Filips Freimanis
e-pasts: prezidijs@patria.lv
Oldermanis: com! Kārlis Fogelis
   
Filistru biedrība
Priekšsēdētājs: fil! Edmunds Poruks
Vietnieks: fil! Jānis Ķimsis
Sekretārs: fil! Kaspars Krūmiņš